פוסטים

משאית מימן מהולנד

חברת zepp.solutions ההולנדית משיקה משאית חשמלית על בסיס טכנולו…