פוסטים

משאית מכרות eDumper

משאית מכרות חשמלית – לייצור

eMining השוויצרית מסיימת שנתיים בהצלחה בחינה וניסוי עם משאית מכרות חשמלית. עתה מתחיל הייצור ה'סדרתי'