פוסטים

HIAB futura 12

'רמסע' משבדיה

היאב השבדית משיקה מערכות 'רמסע' חדשות המתהדרות בזמני פעולה מקוצרים, מבנה קל יותר ויכולת העמסה גבוהה מבדגמים קודמים