פוסטים

E-Force Electric Truck

E-Force – שמונה-עשר טון מחושמלים

חברה שוויצרית מסבה משאיות איווקו סטראליס להינע חשמלי; עכשיו החל השיווק