פוסטים

Ausa D 600 APG Dumper

עגלות שפיכה חדשות מאאוסה

עיצוב חדש לטובת שדה ראייה חסר תחרות ומנועים חדשים – נקיים וחסכוניים יותר – הם עיקר החדשות ב'דאמפרים' החדשים מספרד