פוסטים

משאית רנו C 440 8x4 Optitrack

משאית רנו לשטח

מעתה תוצענה גם המשאיות מסדרה C של רנו עם מערכת ההינע הייחודית OptiTrack