פוסטים

דופן הרמה למשאית Palfinger MBB C1000E

דופן הרמה למשאית – ללא הידראוליקה

פלפינגר האוסטרית משיקה דופן הרמה אלקטרו-מכאנית המייתרת את השימוש בשמן הידראולי