פוסטים

Govecs Tripl

שובו של התלת-אופן?

Govecs הגרמנייה משיקה תלת-אופן חשמלי המיועד לשנע מטען בעיר. המחיר תחרותי והפוטנציאל – בשמיים...