פוסטים

אוטו זבל ללא מפעיל?!

וולוו החלה ניסוי עם משאית לפינוי אשפה ה"יודעת" לנוע בציר המיועד בכוחות עצמה, משאירה למפעיל רק את עבודת קירוב והחזרת הפחים שבדרך