פוסטים

משאית מכרות וולוו 300E (קונספט)

מבט אל העתיד: משאית סילון?!

מעצב רוסי מציע את חזונו למשאית המכרות העתידית, עם מקור מפתיע לקבלת האנרגיה

וולוו חוזרת אל תחום משאיות העפר הקשיחות

מאז נרכשה חטיבת המשאיות של טרקס על ידי וולוו ב-2013 ציפו רבים למשאיות פירקיות בצהוב-וולוו. עכשיו זה קורה