פוסטים

משאבת הבטון הגבוהה בעולם

משאית ענק מיוחדת מתוצרת סקניה משמשת בסיס למשאבת הבטון הגבוהה בעולם; שיא גינס