פוסטים

מנוף 32 טון מפלפינגר

ה-PK 165.002 TEC 7 מושק כנציג ראשון לדור מנופים למשאיות חדש לגמרי. למשאיות עד 32 טון