פוסטים

מוביל מפרקי וולוו L45G

משאית פירקית חדשה לוולוו

וולוו A45G נועדה לצמצם את הפער שנוצר בין ה-A40G לבין ה-A60H הגדולה והחדשה