פוסטים

יבואן חדש למנופי Palfinger

לאחר 25 שנות ייצוג בארץ עובר זיכיון יבוא מנופי פלפינגר האוסטרית מידי חברת 'פלרן' לידי קבוצת 'הארגז'