פוסטים

דיימלר-משאיות מרחיבה פעילותו בהודו

הוחל בייצור דגמי משאיות חדשות במשקל בינוני