פוסטים

איווקו דיילי ...למים

איווקו קופצת למים - תרתי משמע - עם גרסה אמפיבית מעניינת על בסיס הדיילי כפול ההנעה