Liebherr: מערבל בטון חשמלי

לראשונה מושקת משאית עם מערבל בטון המונעים – שניהם – על טהרת החשמל

ליבהר (Liebherr) השוויצרית – ענקית צמ"ה רב תחומית – חושפת את המשאית עם מערבל בטון הראשונה המונעת רק על טהרת החשמל, קרי: גם המשאית עצמה וגם מערכת המערבל. המשאיות – המבוססות על וולוו מסדרה FM עם חמישה סרנים – מוצעות בשתי גרסאות: ETM 1005 ו-ETM 1205 עם מערבל בנפח 10 ו-12 מ"ק, בהתאמה. משאיות ראשונות כבר הוזמנו ותסופקנה ללקוחות (שתי חברות שוויצריות, במקרה זה) עד לסתיו הקרוב (2020).

בפיתוח המשאית השתתפו מבחר חברות מובילות בתחום מערכות ההינע וכלי רכב חשמליים, ביניהם ZF וב.מ.וו. לב המשאית הוא מנוע חשמלי רב עוצמה המייצר 500 קילו-ואט, שהם שווי-ערך לקצת יותר מ-680 כ"ס. המנוע החשמלי מפעיל בין היתר את המערכות ההידראוליות, בכלל זה את מנגנון סיבוב מיכל הבטון והמשאבה. מליבהר לא נמסרו כל המפרט הטכני והביצועים, דוגמת טווח הנסיעה המרבי או זמן הפעולה בין הטעינות, אך ניתן להבין כי מדובר במשאית הדורשת טעינת הסוללות שלה משקע חשמל נייח, ושהסוללות מחולקות לשתי קבוצות נפרדות המותקנות בחלקה התחתון של המשאית. גרסת חמשת הסרנים נבחרה לשמש כבסיס בשל המשקל הכולל המרבי העומד על 40 טון.

משאיות עם מערבל בטון חשמליות ראשונות עושות, כאמור, דרכן אל הלקוחות הראשונים, וזאת כחלק מהכנסתן לייצור סדרתי; בתום תקופת בחינה ובדיקה נוספת אצל לקוחות נבחרים בתנאי אמת, מתעתדת ליבהר להכניס משאיות אלו אל ההיצע הסדרתי שלה, ככל הנראה כבר החל באמצע 2021.