Scania L 320 6x2 hybrid

סקניה היברידית חדשה

Scania L 320 6x2 hybrid

Scania L 320 6×2 hybrid

סקניה משיקה משאיית היברידית Plug-In חדשה לשימוש מוניציפלי מסדרה L שלה, עם קבינה משוכה לפנים ומונמכת. מדובר במערכת הנעה המשלבת מנוע דיזל סטנדרטי ומוכר עם מנוע חשמלי, כאשר במקרה זה מדובר במנוע ה"יודע" להצטרף למאמץ ולהוריד עומס ממנוע הדיזל, כמו גם להסיע את המשאית בעצמו, ללא הדיזל, עד למרחק של 20 ק"מ. היכולת לנוע עד 10 ק"מ על טהרת החשמל בלבד מהווה כרטיס כניסה לשווקים הדורשים משאיות לעבודה בתוככי ערים – בעיקר באירופה – שם חלים עוד ועוד חוקים המונעים כניסה של כלי רכב מזהמים. מאחר וחלק ניכר מהמרחק שמשאיות אלו גומעות (בשירותי חלוקה, איסוף אשפה, הובל ה עירונית וכיו"ב) הוא לא בתוככי שכונות מגורים או במרכזי הערים, ניתן לנוע רוב הזמן באמצעות מנוע הדיזל, כמו משאית דיזל סטנדרטית. בסקניה מדגישים את ממדיה הקומפקטיים של חבילת המצברים, שאינה תופסת מקום יקר והשפעתה על המשקל העצמי היא קטנה יחסית. זאת בשל השימוש המוגבל מראש של החשמל כספק הכוח הבלעדי של המשאית. גודל המצברים מאפשר מילוי מלא ממצב מרוקן תוך 20 דקות בלבד.

Scania L 320 6x2 hybrid

Scania L 320 6×2 hybrid

הדגם שנחשף הוא סקניה L 320 B6x2 הנשען על 3 סרנים והמצויד במנוע סקניה 5-צילינדרי בנפח 9.0 ליטר המייצר 320 כ"ס. המנוע החשמלי מציע 177 כ"ס נוספים.
בסקניה מציינים כי המחיר הגבוה יותר של גרסת ה-Plug-In ההיברידית בהשוואה לגרסת הדיזל הסטנדרטית מחזיר עצמו תוך כשנתיים, הודות לחיסכון בצריכת הדלק ובעלויות השוטפות.
בסקניה כבר החלו בשיווק ומכירת המשאית ההיברידית החדשה באירופה. לא ידוע על כוונה להציע משאית זו גם בארץ