HIAB futura 12

'רמסע' משבדיה

HIAB futura 12

HIAB futura 12

היאב השבדית (Hiab) משיקה צמד מערכות 'רמסע' חדשות – האחת להרמת מיכלים בתלייה והשנייה באמצעות גרירתם על גלגליהם האחוריים. מדובר בהיאב Multilift futura (תלוי) ובהיאב Multilift XR18S (נגרר) אשר "תוכננו ונבנו על בסיס הגדלת יכולת ההרמה וצמצום זמני העבודה", כפי שמודגש בהודעה הרלוונטית לעיתונות.

HIAB futura 12

HIAB futura 12

היאב Multilift futura מחליף בהיצע היצרנית שני דגמים – את ה-SLT 142 ואת ה-SLT 192 – וכמוהם פונה בעיקר לתחומי הבניין והמחזור, לפינוי פסולת בניין מגוונת, עץ, פלסטיק, צמיגים וכיו"ב. בשלב ראשון מוצע דגם אחד בלבד בסדרה זו – Multilift futura 12 – המיועד למשאיות במשקל כולל של 18 טון; דגש רב הושם גם על משקל המערכת, כאשר למשל בגרסה זו יכולת ההעמסה עומדת על 12 טון כאשר משקל המנגנון כולו הוא 2.6 טון בלבד. בהיאב מציינים כי ב"עתיד הקרוב" תצטרפנה גרסאות משקל וגודל נוספות לסדרה.

HIAB futura 12

HIAB futura 12

בין החידושים המוצעים במערכת ה-Multilift futura החדשה נמצא זרועות טלסקופיות וקורות למסגרת ההרמה המכונות 'צוואר ברבור' (Swan-Neck). מבניהן הייחודי מאפשר טווח גדול יותר וגישה רחוקה יותר ל'צפרדע' להרמה, יחד עם יכולת הגדלת או הקטנת הטווח באמצעות הארכת או קיצור הזרועות ההידראוליות. בנוסף מוצע כאן מנגנון נעילה חדש המונע לחלוטין ניתוק או הרמה שלא במצב נעול, מבטיחים אנשי היאב. המשאבות ההידראוליות חזקות מבדגמים הקודמים ומאפשרות הרמה של כ-500 ק"ג יותר בממוצע, בהשוואה לדגמים הקודמים. בנוסף, פעולתן מהירה באופן משמעותי, מה שמתיימר לחסוך זמן בעבודה, כאשר במשימות אינטנסיביות מדובר בחיסכון מצטבר משמעותי. שרשראות יעודיות מאפשרות הרמת המיכל בניצב לקרקע, במצב מאוזן לכל אורך המהלך, או הורדתו תוך כדי היפוך – לצורך שפיכה, הכל בהתאם לשיטת החיבור. כאופציה מציעה המערכת מנגנון שקילה אינטגראלי, כיסוי ייעודי אוטומטי ואף אפשרות לתפעול מרחוק, באמצעות שלט-רחוק.

HIAB futura 12

HIAB futura 12

HIAB Multilift XR18S

HIAB Multilift XR18S

היאב Multilift XR18S הוא מנגנון ההרמה החדש המיועד למכולות עם גלגלים, ופונה למגזרים דומים אליהם פונה גם מערכת ה-Multilift futura דנן. גם כאן מדובר בירידה במשקל העצמי של המערכת, חיזוקים שונים וכפועל יוצא – יכולת הובלה משופרת של מטען. בהיאב טוענים כי מערכת ההרמה Multilift XR18S החדשה קלה בכמה מאות ק"ג בממוצע ביחס למערכות מתחרות באותה קטגוריית המשקל, מה שמאפשר כאמור הוספת עוד מטען נטו לכל הובלה ונסיעה קלה יותר – תוך חיסכון בבלאי, פליטת המזהמים וצריכת הדלק – מציינים בהיאב.

HIAB Multilift XR18S

HIAB Multilift XR18S

מנגנון ההרמה החדש כולל 3 מצבי עבודה לבחירה: Fast Lowering, Fast Tipping ו-Fast Speed המאפשרים כל אחד ביצוע פעולות מהיר לחיסכון בזמן עבודה של הורדת מיכל מלא או ריק והרמת מיכל מלא או ריק, כמו גם הפיכת המיכל/מכולה כאשר היא מחוברת לשלדת המנגנון, בדומה להפיכת ארגז במשאית. המערכת מאפשרת ביצוע כל הפעולות ברצף ובאופן אוטומטי (הרמה, הורדה, פתיחה ונעילה) אך ניתן לבטל פעולה זו לבצע כל פעולה בשליטה ידנית, כאשר יש צורך בעבודה זהירה ורגישה במיוחד. היאב מיובאת לארץ על ידי חברת הידקו גבעתי