משאית אינטרנשיונל HX515

סדרת משאיות חדשה ל-International

משאיות אינטרנשיונל מסדרה HX

משאיות אינטרנשיונל מסדרה HX


אינטרנשיונל (International), חטיבה בחברת Navistar האמריקאית, משיקה את סדרת המשאיות החדשה HX, מלשון Heavy eXtreme. מדובר בסדרה כל-חדשה של היצרנית – הראשונה מזה 6 שנים – המחליפה את סדרה PayStar שייצורה מופסק.
מדובר במשאיות המיועדות לעבוד בתחומי עבודות העפר, התשתיות, מוניציפאלי ואף כסוסים גוררים – הכל בתנאי קשים. בתוך כך מותאמות משאיות חדשות אלו לשמש בסיס למערבל בטון, משאית גוררת, מובילת מטענים כבדים, מיכליות, לתעשיית העץ ועוד. בשלב ההשקה כוללת הסדרה 4 דגמים שונים הנבדלים זה מזה הן בתצורה, הן בעיצוב והן במנועים. כל המשאיות מותאמות למשקל כולל של עד 42 טון בקירוב.
משאית אינטרנשיונל HX515

משאית אינטרנשיונל HX515


אינטרנשיונל HX515 מוצעת בתצורת 3 סרנים והינע 4×6 עם סרן קדמי משוך לפנים. משאית זו מיועדת לשמש פלטפורמה למערבל בטון, ארגז להובלת עפר או בסיס למנוף.
משאיות אינטרנשיונל מסדרה HX - תא הנהג

משאיות אינטרנשיונל מסדרה HX – תא הנהג


אינטרנשיונל HX520 היא ארוכה במקצת מה-HX515 ומוצעת בתצורת 3 או 4 סרנים, עם הינע 4×6 או 6×8 כאשר גם כאן המבנה כולל סרן קדמי משוך לפנים. תוספת האורך במשאית זו מייעדת אותה בנוסף למשימות שיועדו ל-HX515 גם לשמש כסוס גורר ולתעשיית העץ וההובלות המיוחדות.
משאית אינטרנשיונל HX520

משאית אינטרנשיונל HX520


אינטרנשיונל HX615 ו-HX620 הן משאיות עם סרן קדמי משוך לאחור ושתיהן מיועדות הן כפלטפורמה למגוון ייעודים (בהם הובלת עפר, בסיס למערבל בטון, בסיס למנוף וכיו"ב) והן לשמש כסוס גורר. עיקר ההבדל בין שתי משאיות אלו הוא באורך השלדה (ה-HX620 ארוכה במקצת) ובניואנסים עיצוביים קלים.
משאית אינטרנשיונל HX620

משאית אינטרנשיונל HX620


אגב עיצוב – בעוד שתי האחרונות דומות למדי בעיצובן, ניכר הבידול בעיצוב ה-HX515 וה-HX520 זו מזו ושתיהן ביחס ל-HX615 ול-HX620, ואלמלא הבסיס הדומה והשימוש במכלולים זהים ברוב הדגמים ניתן היה להבין כי מדובר בשלוש סדרות שונות.
משאית אינטרנשיונל HX615

משאית אינטרנשיונל HX615


הדגמים HX515 ו-HX615 מונעים באמצעות מנוע Navistar N13 6-צילינדרי בנפח 12.4 ליטר המייצר כאן 410 כ"ס. הדגמים HX520 ו-HX620 מונעים באמצעות מנוע Cummins ISX15 6-צילינדרי אף הוא, בנפח 14.9 ליטר והמציע כאן 400 כ"ס. מנוע הקאמינס מוצע עם עד 600 כ"ס ומנוע הנוויסטאר עם עד 430 כ"ס, אופציות שניתן יהיה לקבל גם בסדרת המשאיות החדשה. באינטרנשיונל החלו לקבל הזמנות למשאיות החדשות כבר מיום ההשקה; משאיות ראשונות תסופקנה ללקוחות אמריקאיים כבר באפריל, כאשר בהמשך השנה מתוכננת הרחבת השיווק גם אל מחוץ לארה"ב. משאיות אינטרנשיונל מיובאות לארץ על ידי חברת זוקו שילובים.