JCB 3T Front Tip

השקה ב-JCB: מובילי העפר החדשים (וידאו)

JCB 6T Swivel Tip

JCB 6T Swivel Tip

בינואר השנה הבאנו כאן פרטים ראשונים אודות הסכם השת"פ בין טרקס-אנגליה ל-JCB, כאשר עיקרו היה שהראשונה תייצר ליין של מובילי עפר (עגלות שפיכה ממונעות) במיוחד עבור JCB. על פי ההודעות המשותפות בשעתו מדובר בפיתוח המתבסס על ההיצע המוכר של טרקס, עם התאמות ודרישות מיוחדות של JCB.
בג'י.סי.בי. הסבירו בשעתו את עוצמת ורצינות הכניסה לתחום בכך שבמהלך השנים נוצרה דרישה הולכת וגוברת מצד לקוחות לציוד מעין זה, והיה זה אינטרס מובהק של ענקית הצמ"ה הבריטית לכלול גם מובילי עפר בהיצע הציוד שלה.
במהלך אירוע ההשקה של הציוד החדש ל-2016 חשפה JCB לראשונה באופן רשמי ומלא גם את ליין מובילי העפר החדש שלה. הליין כולל מגוון כלים בטווח הקטגוריות ההעמסה של טונה אחת ועד 10 טונות, מחולק ל-4 קבוצות; הקומפקטית ביותר כוללת כלים עם 1-2 טון העמסה; הקבוצה הבאה מיועדת להובלת עפר במשקל 3-3.5 טון; שתי קבוצות כלים אלו פונים אל מגזר הקבלנים הקטנים, הבונים בתים פרטיים או בקנה מידה קטן, כמו גם גננים וקבלני פיתוח נופי. הקבוצות הבאות מחולקות ליכולת העמסה של 6 טון ו9-10 טון. כאן מדובר בכלים כבדים וחזקים יותר הפונים אל מגזר הקבלנים הבינוניים והגדולים, קבלני עבודות עפר ועבודות פיתוח בקנה מידה גדול. טווח ההספקים נע מ-20 ועד 120 כ"ס ומשקל העבודה של הכלים מתחיל ב-1,310 ק"ג ומגיע עד 4,635 ק"ג. ההיצע כולל כלים עם תיבות העברה/הילוכים הידרוסטאטיות, אוטומטיות או ידניות ואפשרויות שפיכה קדמית, צידית – על ציר המאפשר סיבוב הארגז בזווית 90 מעלות הצידה או קדמית עם הגבהה.

הנה מובילי העפר החדשים עם עיקר המפרט הטכני:
JCB 1THT: משקל עבודה: 1,310 ק"ג, כושר נשיאה: 1,000 ק"ג, מנוע: Kubota D905 עם 3 ציל', 898 סמ"ק, 20.8 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 283x112x298 ס"מ, שפיכה: קדמית+הגבהה

JCB 1T Front Tip

JCB 1T Front Tip

JCB 2TFT: משקל עבודה: 1,964 ק"ג, כושר נשיאה: 2,000 ק"ג, מנוע: Kubota D1703M עם 3 ציל', 1,647 סמ"ק, 32.6 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×149.2×375 ס"מ, שפיכה: קדמית
JCB 2TST: משקל עבודה: 2,082 ק"ג, כושר נשיאה: 2,000 ק"ג, מנוע: Kubota D1703M עם 3 ציל', 1,647 סמ"ק, 32.6 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×149.2×355 ס"מ, שפיכה: סיבובית
JCB 2THS: משקל עבודה: 2,166 ק"ג, כושר נשיאה: 2,000 ק"ג, מנוע: Kubota D1703M עם 3 ציל', 1,647 סמ"ק, 32.6 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×149.2×355 ס"מ, שפיכה: סיבובית+הגבהה
JCB 3TFT: משקל עבודה: 2,280 ק"ג, כושר נשיאה: 3,000 ק"ג, מנוע: Kubota V2203M עם 4 ציל', 2,197 סמ"ק, 43.5 כ"ס, העברת כוח: תיבה ידנית 3/3, אורךxרוחבxגובה*: 292×195.7×372.5 ס"מ, שפיכה: קדמית

JCB 3T Front Tip

JCB 3T Front Tip

JCB 3TST: משקל עבודה: 2,330 ק"ג, כושר נשיאה: 3,000 ק"ג, מנוע: Kubota V2203M עם 4 ציל', 2,197 סמ"ק, 43.5 כ"ס, העברת כוח: תיבה ידנית 3/3, אורךxרוחבxגובה*: 292×184.6×395.2 ס"מ, שפיכה: סיבובית
JCB 3TFT: משקל עבודה: 2,290 ק"ג, כושר נשיאה: 3,000 ק"ג, מנוע: Kubota V2203M עם 4 ציל', 2,197 סמ"ק, 43.5 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×195.7×372.5 ס"מ, שפיכה: קדמית
JCB 3TST: משקל עבודה: 2,340 ק"ג, כושר נשיאה: 3,000 ק"ג, מנוע: Kubota V2203M, עם 4 ציל', 2,197 סמ"ק, 43.5 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×184.6×395.2ס"מ, שפיכה: סיבובית

JCB 3T Swivel Tip

JCB 3T Swivel Tip

JCB 3.5TST: משקל עבודה: 2,340 ק"ג, כושר נשיאה: 3,500 ק"ג, מנוע: Kubota V2203M עם 4 ציל', 2,197 סמ"ק, 43.5 כ"ס, העברת כוח: הידרוסטאטית, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 292×184.6×395.2 ס"מ, שפיכה: סיבובית
JCB 6TFT: משקל עבודה: 4,350 ק"ג, כושר נשיאה: 6,000 ק"ג, מנוע: JCB EcoMAX עם 4 ציל', 4,400 סמ"ק, 74 כ"ס, העברת כוח: Powershuttle, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 320.3x230x440.5 ס"מ, שפיכה: קדמית

JCB 6T Front Tip

JCB 6T Front Tip

JCB 6TST: משקל עבודה: 4,410 ק"ג, כושר נשיאה: 6,000 ק"ג, מנוע: JCB EcoMAX עם 4 ציל', 4,400 סמ"ק, 74 כ"ס, העברת כוח: Powershuttle, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 320.3×220.7×453.9 ס"מ, שפיכה: סיבובית
JCB 9TFT: משקל עבודה: 4,590 ק"ג, כושר נשיאה: 9,000 ק"ג, מנוע: JCB EcoMAX עם 4 ציל', 4,400 סמ"ק, 74 כ"ס, העברת כוח: Powershift או Powershuttle, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 373.8×250.2×448.9 ס"מ, שפיכה: קדמית
JCB 10TFT: משקל עבודה: 4,635 ק"ג, כושר נשיאה: 10,000 ק"ג, מנוע: JCB EcoMAX עם 4 ציל', 4,400 סמ"ק, 74 כ"ס, העברת כוח: Powershift, הינע כפול קבוע, אורךxרוחבxגובה*: 373.8x255x453 ס"מ, שפיכה: קדמית

JCB 10T Front Tip

JCB 10T Front Tip

 

*עד לקצה מסגרת ההתהפכות

עיקר החדשות – והחידושים – בליין מובילי העפר החדשים הוא במנועים. אלו משתייכים לדור העדכני ביותר של מנועי JCB – משפחת JCB Ecomax החדשה שפותחה עבור ג'י.סי.בי. על ידי קוהלר האמריקאית, על-פי דרישות ומפרט JCB. מנועים אלו עומדים בתקני Tier 4 Final, פעולתם נקייה יותר וצריכת הדלק נמוכה יותר. יבואנית JCB לארץ היא חברת קומסקו.

JCB 1T High Swivel

JCB 1T High Swivel